Man Group

Man GLG Eurp Inc Opports I C EUR

ISIN: IE00BF4RW382

Categoría Morningstar: RV Europa Cap. Grande

Empresa: Man Group

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 17,54
3 años: 6,50
5 años: 4,77
Inicio: 4,69
2018: 1,77
2017: 26,27
2016: -15,03
2015: 10,40
2014: 9,15
Rentabilidad: Categoría
1 año: 14,95
3 años: 5,26
5 años: 3,70
Inicio: -
2018: 2,31
2017: 21,96
2016: -11,83
2015: 8,06
2014: 0,03
Rentabilidad: Percentil
1 año: 25
3 años: 36
5 años: 37
Inicio: -
2018: 74
2017: 16
2016: 83
2015: 21
2014: 1
3 años
Volatilidad: 11,28
Ratio Sharpe: 0,61
Correlación: 89,57
Beta: 0,98
Alfa: -1,31
Tracking error: 5,02
Info Ratio: -0,33

Fuente. Morningstar | Categoría: Europe Equity Income | FECHA: 2020-02-20


Noticias relacionadas