Man Group

Man GLG Eurp Inc Opports I C EUR

ISIN: IE00BF4RW382

Categoría Morningstar: RV Europa Cap. Grande

Empresa: Man Group

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -2,89
3 años: 1,85
5 años: 3,60
Inicio: 3,04
2018: -3,90
2017: 26,27
2016: -15,03
2015: 10,40
2014: 9,15
Rentabilidad: Categoría
1 año: -6,91
3 años: 0,24
5 años: 0,78
Inicio: -
2018: -8,55
2017: 21,96
2016: -11,83
2015: 8,06
2014: 0,03
Rentabilidad: Percentil
1 año: 15
3 años: 21
5 años: 4
Inicio: -
2018: 20
2017: 16
2016: 83
2015: 21
2014: 1
3 años
Volatilidad: 17,92
Ratio Sharpe: -0,07
Correlación: 93,44
Beta: 1,08
Alfa: 1,19
Tracking error: 6,51
Info Ratio: 0,09

Fuente. Morningstar | Categoría: Europe Equity Income | FECHA: 2020-11-26


Noticias relacionadas